Ny fifaliana amin'ny fialantsasaka amin'ny lohataona any Eorôpa